Tłumaczenia umów – co należy o nich wiedzieć?

Brak formy przysięgłej

Tłumaczenia umów (https://tlumaczenia-gk.pl/umowy-dokumenty) to bardzo popularny rodzaj translatorskich usług. Umowa jest niczym innym jak zobowiązaniem do wykonania czynności konkretnej lub też transakcji, sporządzona po prostu w celu poświadczenia woli obu stron. Umowa chroni interesy każdej strony oraz określa w sposób precyzyjny wszelkie warunki współpracy wraz z wyszczególnieniem stawek wynagrodzenia, kar umownych, termin, cen, praw i obowiązków stron, warunków realizacji, sposobów zmiany warunków, zasad rozstrzygania sporów oraz także wielu innych aspektów prawnych oraz ekonomicznych. Niektóre spośród umów dodatkowo zawierają aneksy, a więc załączniku, które określają szczegółowe kwestie kontraktu lub też będące potwierdzeniem wzniesienia wszelkich zmian do warunków konkretnej umowy. W nieregularnych kwestiach daną umowę mają zastosowanie nadrzędne przepisy.

Tłumaczenie umów najczęściej nie wymaga przysięgłej formy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której tłumaczenie przekładane będzie w banku, w ubezpieczeniowym towarzystwie, w sądzie, jak i także w innym urzędzie, które wyróżnia się tabliczką w kolorze czerwonym.

Tłumaczenie umów na przykład z angielskiego języka na język polski, oczywiście wymaga spójności terminologii oraz także uwzględnienia wszelkich realiów systemu prawa, w jakim funkcjonuje dana umowa. Stąd też konieczność wyboru odpowiednio międzynarodowej terminologii, lokalnej lub narodowej, zależnie od zaleceń zleceniodawcy oraz także rodzaju tekstu. Z uwagi na strukturę powtarzalną umów cywilno-prawnych przydatne mogą się okazać paralelne teksty. Tłumacze w tym przypadku czerpią swoją wiedzę z baz prawniczych tekstów, rolę nieocenioną odgrywa baza prawnych aktów Unii Europejskiej oraz także Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Jest to niezmiernie ważne.

Kawa - obraz autorstqa karlyukav - pl.freepik.com